Vad är Absorb?

Ett svenskt klimatinitiativ som grundades hösten 2019. Absorb är de första i Sverige inom lokal klimatkompensation. Tillsammans motverkar vi klimatförändringarna genom att plantera helt nya skogar i Nordeuropa. Med Absorb är en klimatinsats lokal, spårbar och hållbar med 100% transparens i fokus.

Varför vill vi samarbeta med svenska markägare?

Absorb konverterar oproduktiv restmark i Sverige till nya skogar. Den nedlagda marken blir hållbara skogsbruk som absorberar koldioxid och på lång sikt tillför förnybar råvara som kan ersätta fossila bränslen och material. 

Hur går det till i ett samarbete?

Ett samarbete med Absorb är alltid smidigt, enkelt och ska alltid gynna alla. Absorb och våra planterings partners arbetar utifrån en smidig process som beskrivs nedan. Det är markägaren som bestämmer skogsplantor, utför markberedningen och självaste planteringen. Däremot går det alltid att ställa frågor till kompetent personal på Absorb. 

Absorb ger en fast ersättning på 6000 kr per hektar. Därefter är det markägaren som köper in plantor och utför markberedningen. Väldigt enkelt för att uppnå bästa planterings resultat. 

Den skog som sedan planteras implementeras i skogsbruksplanen. Det är alltså ingen skillnad på hur nyplanterad skog brukas jämfört med hur befintlig skog brukas. Det är markägaren som själv äger den mark som återbeskogningen utförs på samt det virke som skördas vid optimal ålder. Absorb och i sin tur dess kunder äger bara den kolsänka och den kolrätten som skogen genererar. 

Det finns alltså inget som begränsar för ett aktivt brukande av skogen genom ett samarbete med Absorb. Som skogspartner till Absorb måste man följa svensk skogsvårdslagstiftning. Enligt det avtal som markägare skriver med Absorb måste det planteras minst två olika trädslag per hektar. Detta för att bidra till biodiversitet och därmed en mer livskraftig skog. De trädslag som markägare med Absorb planterar är gran, tall, hybridasp, björk och andra lövträd. Men vi är självklart intresserade att höra om man som skogsägare hellre vill plantera andra typer av plantor. Det viktigaste är att plantorna är anpassade utifrån de ståndorts förhållanden som finns på marken så att plantorna växer och kan bli en skog. Det gynnar skogsägaren, oss, våra kunder och framförallt klimatet. 

Se hur dina pengar används

100% transparens genomsysrar projektet

Kontakt med markägare

green arrow

50 år avtal skrivs med markägaren

green arrow

Ansökan till Länsstyrelsen om markomvandling

green arrow

Ansökan godkännes eller nekas

green arrow

50% av markägarens bidrag utbetalas

Plantering av träd med biologisk mångfald

green arrow

Granskning av tredjepart

green arrow

100% av markägarens bidrag utbetalas

green arrow

Träden växer i ett hållbart skogsbruk

green arrow
green arrow

Revidering av
Ernst & Young

Kontakta oss om du är intresserad eller har några frågor.

Kontaktformulär

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart vi kan!
Något gick fel. Var snäll och försöka igen.
Vi svarar alltid så fort som vi kan!
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart vi kan!
Något gick fel. Var snäll och försöka igen.
Vi svarar alltid inom 24 timmar
Tack för att du hörde av dig till oss. Vi kontaktar dig inom kort
Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss via mejl.
vi svarar alltid inom 24 timmar
Tack för att du hörde av dig till oss. Vi kontaktar dig inom kort
Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss via mejl.