Klimatkompensera

Reducera koldioxidhalten i atmosfären genom att spara och plantera ny skog i Sverige

Svensk klimat-kompensation

Verifierad och kvalitativ klimatkompensation i svensk skog, till företag som arbetar aktivt
med sitt klimatavtryck.

Lokalt
Vi förmedlar högkvalitativa certifikat från svenska skogsprojekt av CCC.
Spårbart
Alla certifikat är unika och kan spåras tillbaka till respektive skog.
Kvalitet
Alla certifikat granskas av tredje part för att säkerställa kvaliteten.
Samarbete med Carbon Capture Company

Absorb samarbetar med det svenska företaget Carbon Capture Company som utfärdar Carbon Capture Certificates. Carbon Capture Company's certifiering garanterar en säker och tydlig produkt. Det finns tre olika certifikat för att passa olika behov hos företag som arbetar med hållbarhet. Varje certifikat garanterar att ett ton koldioxid tas bort från atmosfären genom olika typer av åtgärder i skogen. Bolagets arbete bidrar till ett variationsrikt skogsbruk som gör konkret och validerad klimatnytta på hemmaplan.

En förutsättning för att få köpa kompensation via Carbon Capture Company är att ni som företag dels mäter era egna utsläpp och dels upprättar en reduktionsplan för sina framtida utsläpp. Det är inte hållbart och därför inte tillåtet att ersätta det viktiga arbetet med att minska sina egna utsläpp med hjälp av klimatkompensation från Carbon Capture Company.

Öka virkesförrådet i skogar – C1

Vad är C1?
C1 är en temporär ex-post kredit där klimatnyttan redan har skett när köpet av klimatkompensation görs. När en skogsägare investerar en del av årstillväxten i ett växande virkesförråd uppstår en kolsänka. Skogsägaren kan ansöka hos Carbon Capture Company om att omvandla kolsänkan till certifikat. Uppfylls kraven enligt certifieringsstandarden utfärdas C1-certifikat som motsvarar ett ton koldioxid som tagits bort från atmosfären under minst 20 år.

Varför behövs C1?
Man kan aldrig garantera att ett kollager i en skog kan bestå i evighet, inte ens hundra år. Med temporära certifikat öppnar Carbon Capture Company en marknadsplats för svenska skogsägare som tidigare lämnades utanför klimatlösningen. Temporära krediter minskar risken för att kolsänkan reverseras till följd av storm eller brand och dom skapar flexibilitet både för köpare och skogsägare. C1 är ett bra alternativ för en köpare som vi ha en verifierad klimatprodukt som verkar från dag 1.

Så funkar C1

Skogsägare ansöker om ett projekt att binda koldioxid

CCC  sammanställer & kontrollerar data

Datan tredjeparts granskas

Ansökan godkännes eller nekas

Avtal skrivs om godkänd

Certifikat skapas

Certifikat förmedlas till Absorb

Hela processen tredjepart-granskas

green arrow
Skapa nya skogar på obrukad mark – C2

Vad är C2?
C2 är en ex-ante kredit, där klimatnyttan uppstår gradvis och verifieras efter 20 år då den övergår till att vara ex-post. C2 skiljer sig från många andra certifikat på marknaden som bygger på återbeskogning och där det är oklart vad som händer efter att träden vuxit klart. Carbon Capture Company har utvecklat en innovativ modell för att bestämma hur mycket koldioxid som lagras in långsiktigt i en ny skog som förutsätts brukas aktivt i framtiden. Därmed består varaktigheten på C2 så länge den nya skogens fortsätter att brukas.

Varför behövs C2?
Ett sätt att öka kolsänkan i Sverige är att utöka skogsarealen. Det finns jordbruksmark som inte längre är lämplig för livsmedelsproduktion och den kan med hjälp av finansiering från kolkrediter ställas om till aktivt brukad skogsmark. I Sverige finns cirka 140 000 hektar mark som kan omvandlas till produktiv skogsmark. Om dessa ytor beskogas skulle det totalt innebära 280 miljoner nya träd. C2 är ett bra alternativ för en köpare som vill bidra till ökad skogsareal och accepterar en ex-ante produkt.

Så funkar C2

Markägare ansöker om att leverera klimattjänst

CCC granskar ansökan

Ansökan godkännes eller nekas

Avtal skrivs om godkänd

50% betalas till markägare

Markägaren planterar

Granskning av plantering

C2 utfärdas som ex-ante

green arrow

Slutlikvid

Fältkontroll vid år 5

Verifiering av C2 år 20 och blir ex-post

Aktivt skogsbruk

Permanent kolsänka i över 100 år – C100+

Vad är C100+?
Detta är vårt absolut starkaste certifikat och det ger en permanent kompensation av ett utsläpp i minst 100 år och som kan verifieras från dag 1. Detta sker genom att kombinera de två certifikaten C1 och C2. C1 verkar från dag 1 och varar i 20 år. Efter 20 år övertar C2 rollen som verifierad kolsänka. C100+ är en unik naturbaserad kolkredit som tar bort koldioxid från atmosfären varaktigt med minsta möjliga risk för reversering.

Varför behövs C100+?
Ett alternativ för dig som vill balansera koldioxidutsläpp direkt och varaktigt, på hemmaplan och på riktigt. C100+ är en innovativ produkt då ni som köpare av certifikatet garanterar att ett ton koldioxid hålls borta från atmosfären i minst hundra år från dagen då ni köper certifikaten.

Vi hjälper nordiska företag i omställningen mot fossilfrihet
Vi har uppdaterat denna sida, gå hit om du är en privatperson!

Investera i Svensk
Klimatkompensation

Trygga klimatlösningar genom svensk skog, till företag som vill minska sitt klimatavtryck.

En ny standard för klimatkompensation
Svensk skog
Spara och plantera ny skog i Sverige med vårt innovativa certifierade projekt
Spårbarhet
Spåra skogen ni är med och skapar ner till koordinat-nivå.
Transparens
Ett hållbart klimatarbete gynnas av att vara ekonomiskt hållbart genom ordentlig kommunikation
Våra klimatlösningar
Klimatkompensation

Klimatkompensera verksamheten genom att spara och plantera ny skog i Sverige med vårt innovativa certifierade projekt.

Lokal skog i Sverige & Norden
Spårbart ner till koordinatnivå
ISO 12001 certifierat
100% transparens
50% av oanvända timmar överförs till nästa månad
CarbonZERO Product

Klimatmärkning som hjälper företag att beräkna, reducera och klimatkompensera CO2-utsläpp på produktnivå.

Ta ansvar för produktutsläpp
Hjälp konsumenter att välja rätt
Simpel process som lyfter produkten
50% av oanvända timmar överförs till nästa månad
Våra klimatlösningar

Klimatkompensation

Klimatkompensera genom att spara och plantera ny skog i Sverige med våra innovativa certifierade projekt från CCC.

Läs mer

CarbonZERO Product

Klimatmärkningen som hjälper företag att beräkna, reducera och klimatkompensera CO2-utsläpp på produktnivå.

Läs mer
Vilka är vi? Varför startade vi? Visa hjärta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec magna fermentum, pharetra nisl vel, tempor quam. Integer quis purus urna.

Beskriv klimatkrisen, forskare överens

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec magna fermentum, pharetra nisl vel, tempor quam. Integer quis purus urna.

Sverige har en unik möjlighet...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec magna fermentum, pharetra nisl vel, tempor quam. Integer quis purus urna.

Varför Absorb
Lokala klimatprojekt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc a augue at massa.
Helhetslösning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc a augue at massa.
Lönsamhet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc a augue at massa.
Pressen är stark
Klimatmål
GHG Protokollet
Konsumenter
Regulationer
Vi är här för att underlätta pressen för företag genom att tillsammans skapa nödvändig förändring. För att nå världens satta klimatmål måste företag redovisa sin klimatpåverkan, och därefter agera för att reducera sina utsläpp, samt använda innovativ klimatkompensation för att ta ansvar för de utsläpp som inte går att minska på kort sikt.
Boka möte
Klimatarbete, Förenklat.
1. Rådgivning
Klimatexperter identifierar ert behov för verksamhet eller produkter och vi tar fram en klimatredovisning.
2. Klimatarbete
Investera i att spara och plantera nya skogar i norden med vårt certifierade projekt, samt en reduktionsplan.
3. Kommunikation
Förutom att klimatarbete är en nödvändig del av sitt samhällsansvar kan det bidra till ökad lönsamhet.
Satsa på svenskt klimatarbete som använder skogens superkrafter
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?