Svensk klimatkompensation

Klimatkompensation via svensk skog till företag som aktivt arbetar med sitt klimatavtryck och vill reducera koldioxidhalten i atmosfären, på riktigt.

Kontakta oss
Lokalt
Trygg klimatkompensation på hemmaplan, som bidrar globalt.
Spårbart
En klimatinsats i svensk skog som kan spåras ner till koordinatnivå.
Verifierat
Klimatprojekten är tredjeparts-granskade.
Våra klimatlösningar
Klimatkompensation

Klimatkompensera verksamheten genom att spara och plantera ny skog i Sverige med vårt innovativa certifierade projekt.

Projekt C1: Öka virkesförrådet i skogar
Projekt C2: Skapa nya skogar på obrukad mark
Projekt C100+: Permanent kolsänka i över 100 år
50% av oanvända timmar överförs till nästa månad
CarbonZERO Product

Klimatmärkning som hjälper företag att beräkna, reducera och klimatkompensera CO2-utsläpp på produktnivå.

Beräkna klimatavtryck
Reducera klimatavtryck
Klimatkompensera resterande
Kommunicera märkning
50% av oanvända timmar överförs till nästa månad
Pressen är stark
Klimatmål
GHG Protokollet
Konsumenter
Regulationer
Vi är här för att underlätta pressen för företag genom att tillsammans skapa nödvändig förändring. För att nå världens satta klimatmål måste företag redovisa sin klimatpåverkan, och därefter agera för att reducera sina utsläpp, samt använda innovativ klimatkompensation för att ta ansvar för de utsläpp som inte går att minska på kort sikt.
Boka möte
Satsa på svenskt klimatarbete som använder skogens superkrafter
Senaste nytt

Klimatkompensation

Klimatkompensera genom att spara och plantera ny skog i Sverige med våra innovativa certifierade projekt från CCC.

Läs mer

CarbonZERO Product

Klimatmärkningen som hjälper företag att beräkna, reducera och klimatkompensera CO2-utsläpp på produktnivå.

Läs mer
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?